Hem

i Göteborg AB

Vi utför allt inom

    GOLV

Även tätskikt för kakel och klinker

Vi är anslutna till GBR,

Golvbranschen


Medlemskapet är ett bevis på att vi besitter den kunskap som erfordras, inte bara i material och golvteknik, utan också när det gäller kvalitetsfrågor och miljö d.v.s. att alla auktoriserade golvföretag arbetar efter en miljöplan med en dokumentation som följer principerna för ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 och Kvalitetsledning enligt standarden ISO 9001.


GVK -auktoriserat för

våtrumsarbeten i plast.


Ett krav för att vara ett auktoriserat golvföretag är att ha GVK-behörighet, att utföra säkra våtrumsarbeten. Denna behörighet har vi haft sedan 2011. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag innan du ska renovera ditt badrum, de rekommenderar dig säkert att anlita ett GVK företag.